Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Výmena / Vrátenie:

Objednávku môžete zrušiť až do odoslania tovaru  ,po odoslaní  ( podľa zákona ) môžete tovar do 7 dní vrátiť bez udania dôvodu , Slovenskou poštou  1 tr. do sídla firmy (samozrejme nepoškodený ). Na dobierku Vami  odoslaný tovar naspäť  nebude prebratý. Po prevzatí tovaru naspäť Vám bude zaplatená suma uhradená na Váš účet. Výmenu tovaru z dôvodu: veľkosti, farebnosti a strihu Vám vykonám obratom, náklady na odoslanie si hradí zákazník sám. V prípade vrátenia tovaru zakúpeného na dobierku zákazník je povinný poslať na email trendymolet@trendymolet.sk  platné číslo účtu aj s kódom banky. Ak kupujúci neposkytne úolné údaje, predavajúci vyzve zákazníka na doplnenie údajov maximálne 3x ( Telefonicky alebo emailom). Ak zákazník neodpovedá na opakované výzvy, zodpovednosť o doplnení údajov prechádza na kupujúceho. V tomto prípade finančné prostriedky nebudu vrátene, pokiaľ nebudu Vami doplnené všetky údaje k ralizácii, aby sa molha uskutočniť tranzakcia.

Reklamácia :

Z dôvodu poškodenia (kazu materiálu, párania, veľkosti  a iných technických nedostatkov  pri výrobe). Takýto tovar odošlite 1 tr. Na vlastné náklady naspäť do sídla firmy a priložte detajlné poškodenie tovaru, čiže  aspoň 2 fotografie.  Trendy molet plus s.r.o. Nosice 46 ,02001 Púchov.  Na vybavenie reklamácie si vyhradzujeme 30 pracovných dní od prevzatia Vami odoslanej reklamácie.